Statoil@home og IT-skrittetStatoil@home and the IT-Step English Norsk
Hva er Statoil@Home?What is Statoil@home?
Statoil@home er en viktig informasjonsport for Statoilansatte hjemmefra. Du finner oppdatert informasjon om:
 • IT-skrittet 3
  - Deltakelse og deltakeravtale
  - Læretilbud og oppfølging av læringen ("Min side")
  - IT-utstyr, IT-kommunikasjon, støttefunksjoner

 • Nyheter fra Entry
 • Antivirus, drivere, bruksanvisninger, tips og FAQ
 • Hyttekatalogen, fritidstilbud, konserninformasjon, diskusjonssider, lenker

Statoil@home is an information portal for Statoil employees from home. You will find updated information on:
 • The IT-Step 3
  - Participation and the Participation Agreement.
  - The learning scheme and learning progress tracking ("My site")
  - IT-equipment, IT-communication, support-functions

 • News from Entry
 • Anti-virus, drivers, user guides, hints and FAQs.
 • More on leisure pursuits, corporate information, discussion forums, links.
Innlogging til Statoil@homeLogging on to Statoil@home


Please identify yourself:Vennligst identifiser deg:
User nameBrukernavn
PasswordPassord

Brukernavn og passordUsername and Password
Vær oppmerksom på at systemet skiller mellom store og små bokstaver i passord. Brukernavn kan skrives på flere måter:
 • tidligere brukernavn - ekstern epostadresse (eks. ola.normann@online.no)
 • kortnavn (aktive brukere)
 • fornavn etternavn (Notes brukernavn)
 • fornavn etternavn ansattnr (for pensjonister)
Glemt eller mangler passord?
Benytter du Statoil-nettverket eller ConnectIT kan du selv legge inn nytt passord her.

Sitter du på hjemme-PC uten tilgang til det interne Statoil-nettverket tar du kontakt med Statoils interne IT Support på 51999222.

NB: Det tar opptil 2 timer før nytt passord virker.

Brukerstøtte IT-skrittet 3
Hvis du trenger hjelp til din IT-skritt 3 PC, kontakt 51991800 for hjelp.
Note that the system differs between upper and lowercase characters. You can type your user name in four ways:
 • Former username (e.g. ola.nordmann@online.no)
 • Short name (current employees)
 • First name Surname (Notes user name)
 • First name Surname Employee number (retired employees)
Forgot your password
If you are on the terminal Server System (Connect-IT) or the Statoil-network you can enter your new password in the Statoil@home Name and Address Book here.

If you do not have access to the Statoil network, please contact the Statoil IT-Support (+47 51999222).

NB! You will have to wait up to two hours before you can log on using you new password.